култура

Галерии ЛЕТОН04

Мисия

Създаване на клиентска стойност
Сбъдване на човешката мечта

Галерии ЛЕТОН11

Визия

Генератор на енергия с едно гише
Да бъдеш лидер в индустрията

Галерии LETON20

Бизнес философия

Печеля-Печеля
Устойчив

Галерии LETON10

Слоган на служителите

Бъдете с идеалите
Бъдете с отговорности